Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Hajtman Kornél

POZVÁNKA

Dňa 15. júna 2017, štvrtok o 17:30 h

Hajtman Kornél "Katakomba"
Predstavenie básnickej zbierky v maďarskom jazyku
Moderátor večera Peter Forgács

Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33, Tel.: 036/751 0160
e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com. Vstup zdarma.
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018