Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Beseda s redaktormi maďarského denníka Új Szó

POZVÁNKA

Dňa 04. mája 2017 štvrtok o 17:30 h.

Beseda s redaktormi maďarského denníka Új Szó

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33

Každého záujemcu srdečne vítame!

Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018