Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Ján Tungli: Vnútorná štruktúra tarotu

POZVÁNKA

Dňa 21. apríla 2017, piatok o 17:30 h

Ján Tungli: Vnútorná štruktúra tarotu, Predstavenie knihy v maďarskom jazyku
Téma prednášky: Skrytá múdrosť tarotových kariet

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018