Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Kovács Ferenc: Študenti v búrke, Predstavenie knihy v maďarskom jazyku

POZVÁNKA

Dňa 10. apríla 2017 pondelok o 14:30 h.

Kovács Ferenc: Študenti v búrke, Predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Miestom prednášky bude Štúrovo, Klub dôchodcov, Hlavná 42.

Každého záujemcu srdečne vítame!
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma.
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk.

opensoft project, 2018