Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pápay Eszter „Zrkadlo v tvojej duši“ predstavenie knihy básní

POZVÁNKA

Dňa 16. marca 2017, štvrtok o 17:30 h

Pápay Eszter, spisovateľka, umelecká terapeutka „Zrkadlo v tvojej duši“
predstavenie knihy básní v maďarskom jazyku, hudobno - poetické pásmo. Účinkuje
Kőrösi Gábor na gitare a handpane.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prezentácie bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33 Tel.: 036/751 0160,
e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk.

opensoft project, 2018