Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Štúrovské pohľadnice. Zabudnuté dejiny

POZVÁNKA

Dňa 23. februára 2017, štvrtok o 17:30 h

Štúrovské pohľadnice Zabudnuté dejiny
Prednášateľka JUDr. Elena Szabóová
prednáška v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018