Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

SÚKROMNÝ ŽIVOT MOLEKÚL - predstavenie knihy

POZVÁNKA

srdečne očakávame každého na predstavenie knihy

SÚKROMNÝ ŽIVOT MOLEKÚL

autor knihy Peter Szolcsányi chemik, učiteľ a popularizátor vedy
Docent na Odd. organickej chémie STU v Bratislave

dňa 03. februára 2017 v piatok o 17,30 h.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma

opensoft project, 2018