Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Domovina moja Malá nad Hronom, Predstavenie knihy

POZVÁNKA

Dňa 16. januára 2017, pondelok o 14:00 h.

Szántó Lóránt - Kelemen Margit - Pásztor Rita

Domovina moja Malá nad Hronom, Predstavenie knihy

Miestom prednášky bude Štúrovo, Klub dôchodcov, Hlavná 42.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018