Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Gáspár Pathó Kata: Aké vplyvy môžeme očakávať v roku 2017?

POZVÁNKA

Dňa 19. januára 2017, štvrtok o 17:30 h

Gáspár Pathó Kata: Aké vplyvy môžeme očakávať v roku 2017?
Rozhovor o astrológii v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018