Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Za čiernym slnkom po svete

Mestská knižnica v Štúrove Vás pozýva na

vedecko – popularizačnú prednášku

Za čiernym slnkom po svete

Prednášateľ: RNDr. Rušin Vojtech DrSc., vedúci vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

08. decembra 2016 (štvrtok) o 17:30

Každého záujemcu srdečne vítame!
v Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
v Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Prednášku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom a mesto Štúrovo.

opensoft project, 2018