Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Mestská knižnica v Štúrove Vás pozýva na

zdravotnú prednášku

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Prednášateľ: MUDr. Monika Brédová - internista

24. novembra 2016 (štvrtok) o 15:00

Každého záujemcu srdečne vítame!
Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018