Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Écsi Gyöngyi: Voda života a smrti

Projekt: Čítanie ako zážitok pre všetky generácie Écsi Gyöngyi: Voda života a smrti, bábkové predstavenie dňa 30. septembra 2016, v piatok o 10:00 h. na deň ľudovej rozprávky v organizácii Mestskej knižnici v Štúrove. Účastníkmi boli deti z Cirkevnej materskej školy Sv. Imricha s maďarským výchovným jazykom a žiaci Základnej školy s VJM Nána.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2016 a mesta Štúrovo.

opensoft project, 2018