Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pozvánka - profesor Tomáš Radil - predstavenie knihy

dňa 22. septembra 2016 štvrtok o 17,30 h.

na predstavenie knihy profesora Tomáša Radila s názvom
„Najmladší dospelý. Musel predčasne dospieť, aby prežil.“

Každého záujemcu srdečne vítame!

Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018