Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Diskrétne čaro migrácie. Sťahovanie národov včera a dnes

POZVÁNKA

Dňa 09. júna 2016, štvrtok o 17:30 h

Diskrétne čaro migrácie. Sťahovanie národov včera a dnes
Prednášateľka JUDr. Elena Szabóová

prednáška v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma

opensoft project, 2018