Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Beseda so spisovateľkou Táňou Keleovou - Vasilkovou

POZVÁNKA

srdečne očakávame každého na besedu so spisovateľkou
Táňou Keleovou - Vasilkovou
ktorá predstaví svoje úspešné romány pre ženy

dňa 05. mája 2016 vo štvrtok o 17,00 h.
Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com, Vstup zdarma

opensoft project, 2018