Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Beáta Oravecová - Štefan Gerstner

Mestská knižnica v Štúrove
srdečne očakáva každého na spoločné predstavenie kníh dňa 21. apríla 2016 vo štvrtok o 17,30 h.

Beáta Oravecová "Dejiny Štúrova v rokoch 1526 - 1780" beseda v slovenskom jazyku

Štefan Gerstner „Životné dielo – Dotyky„ knihu predstaví PhDr. Ákos Gerstner v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com, Vstup zdarma

opensoft project, 2018