Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Afganistan-minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Mestská knižnica v Štúrove srdečne očakáva každého na prednášku
dňa 14. apríla 2016 vo štvrtok o 18,00 h.

Afganistan-minulosť, súčasnosť a budúcnosť

prednášateľ Nasir Jalili docent na Univerzite Komenského v Bratislave

Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018