Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Výchova k čítaniu v dobe digitálnych domorodcov - prednáška v maďarskom jazyku

POZVÁNKA

Dňa 10. marca 2016, štvrtok o 17:30 h

Výchova k čítaniu v dobe digitálnych domorodcov prednáška v maďarskom jazyku

Prednášateľ Dr. Gombos Péter, predseda Maďarskej spoločnosti na podporu čítania

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018