Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

János Nemes - Zabudnutý Parkančan

POZVÁNKA

Dňa 08. februára 2016 pondelok o 14:00 h.

János Nemes - Zabudnutý Parkančan
Prednášatelia: Ing. Jozef Slabák, CSc., Július Juhász

Dvojjazyčné podujatie

Miestom prednášky bude Štúrovo, Klub dôchodcov, Hlavná 42.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

opensoft project, 2018