Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Štefan Gerstner Životné dielo – Dotyky

POZVÁNKA

Dňa 28. januára 2016, štvrtok o 17:30 h

Štefan Gerstner Životné dielo – Dotyky
Knihu predstaví PhDr. Ákos Gerstner v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom prezentácie bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma.
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018