Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Gáspár Pathó Kata - Aké vplyvy môžeme očakávať v roku 2016?

POZVÁNKA

Dňa 21. januára 2016, štvrtok o 17:30 h

Gáspár Pathó Kata - Aké vplyvy môžeme očakávať v roku 2016?
Rozhovor o astrológii v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018