Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pozvánka na prednášku

Mestská knižnica v Štúrove

POZVÁNKA

Dňa 11. decembra 2015, piatok o 17:30 h
O peňažníctve v minulosti a súčasnosti
Prednáška v maďarskom jazyku spojená s predstavením knihy
Prenášateľ: Zsolt Horbulák

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018