Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Predstavenie kníh spisovateľky Fiala Ilona

POZVÁNKA Dňa 19. novembra 2015, štvrtok o 17:30 h

Predstavenie kníh spisovateľky Fiala Ilona "Zopár kúskov„ a „Bremeno". S autorkou sa bude rozprávať novinárka Molnár Judit v maďarskom jazyku.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160,
e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018