Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pozvánka na prednášku

Mestská knižnica v Štúrove

srdečne očakáva každého dňa 22. októbra 2015 vo štvrtok o 17,30 h.

na prednášku o zážitkoch z cestovania

Zdenka Podhorská: Angola – očami Európanky

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

opensoft project, 2018