Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Kocur László, Menyhárt József, Zalka Lóránt: „Lakadáré – sobáš a svadba očami družby“, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

POZVÁNKA

Dňa 18. júna 2015, štvrtok o 17:30 h

Kocur László, Menyhárt József, Zalka Lóránt: „Lakadáré – sobáš a svadba očami družby“, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018