Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Torran Anderson, spisovateľ detských kníh - beseda

POZVÁNKA

Dňa 04. júna 2015, štvrtok od 17:30h

Torran Anderson, spisovateľ detských kníh s tematikou životného prostredia, Tucson, Arizona USA.
Rozhovor o jeho tvorbe a o projekte strážca mostu, preklad do slovenského jazyka. Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prezentácie bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018