Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Beseda s redaktormi rodinného týždenníka „Nedeľa“ v maďarskom jazyku

POZVÁNKA

Dňa 22. mája 2015, piatok o 17:30 h

Beseda s redaktormi rodinného týždenníka „Nedeľa“ v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk.

opensoft project, 2018