Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Antal Tamás cestovateľ „Je dobré byť na cestách“ predstavenie knihy v maďarskom jazyku

POZVÁNKA

Dňa 14. mája 2015, štvrtok o 17:30 h

Antal Tamás cestovateľ „Je dobré byť na cestách“ predstavenie knihy v maďarskom jazyku

O pokore, ľuďoch, vytrvalosti, bariérach a prežití

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prezentácie bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018