Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pozvánka - Pápay Eszter, spisovateľka, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Dňa 09. apríla 2015, štvrtok o 17:30 h

Pápay Eszter, spisovateľka, umelecká terapeutka "Tanec osamelého derviša, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prezentácie bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33 Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk.

opensoft project, 2018