Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pozvánka

Gáspár Pathó Kata
Aké vplyvy môžeme očakávať v roku 2015?

Rozhovor o astrológii v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
29. január 2015 štvrtok 17:30

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma.

opensoft project, 2018