Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pozvánka

Bottka Mária: Sibír, zajatie, návrat, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

22. január 2015, štvrtok 17:00

Mária Bottka s knihou spomína na svojho milovaného starého otca. Denník obsahuje príbehy vojnového zajatia v rokoch 1914 až 1920 na Sibíri a opis dvojmesačnej plavby s loďou, ktorou sa vrátil domov.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma.

opensoft project, 2018