Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Psychohygiena – alebo ako zlepšiť duševnú pohodu

Psychohygiena – alebo ako zlepšiť duševnú pohodu

Interaktívna beseda v slovenskom jazyku s psychológmi

Besedu realizujú

Mgr. Nikoletta Gyetvenová a Mgr. Matej Zapletal

True Self – Centrum rozvoja osobnosti

08. november 2023 streda o 17:30 h

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miesto: Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

×

opensoft project, 2018