Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Letné večery pod platanmi

OZNÁMENIE

Jakab Kalap koncert pre deti – Bohovsky dobré

Teáter Komika: Silák MAX

Prednáška Kataríny Tungliovej o vplyve Saturna na životy ľudí a štátov

Terézia Klemen: Vylúčení, deportácia Maďarov do Čiech

Gyula Reviczky predstaviteľ maďarskej literatúry, prednáška v maďarskom jazyku

Nové knihy na Oddelení pre dospelých – Náučná literatúra

Nové knihy na Oddelení pre dospelých – Krásna literatúra

Nové knihy na Oddelení pre deti a mládež

Oznámenie

Peru očami Slovenky

Pavol Országh Hviezdoslav – Život a dielo

Peru očami Slovenky

Tvorivá dielňa – Premena odpadu

János Zolcer: Tajomstvá Gorbačova, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Tatranský poetický biftek

Nové knihy v maďarskom jazyku

Nové knihy na Oddelení pre dospelých – náučná literatúra

Nové knihy na Oddelení pre dospelých – Krásna literatúra

Nové knihy na Oddelení pre deti a mládež

Tatranský poetický biftek

Letné večery pod platanmi

Sándor Márai – Pochôdzka

Pozvánka na predstavenie v maďarskom jazyku

Pozvánka na predstavenie

Predstavenie umelcov Éva Bandor a István Olasz JE+TOTO+LÁSKA?

JE+TOTO+LÁSKA?

Prednáška Petra Batku o prírode

Batka Péter – Životný štýl blízky prírode, ako odpoveď na zásadné otázky našej doby

Rozprávka pod platanmi

Nové knihy v knižnici vďaka FPU

Jakab Kalap – Ples psov

Nové knihy na Oddelení pre dospelých – náučná literatúra

Nové knihy na Oddelení pre deti a mládež

Nové knihy na Oddelení pre dospelých – Krásna literatúra

Szakállas Katalin: Byť matkou v Kanade

Rok 2020 pre všetky znamenia

Predstavenie knihy „Vo sne som sa zobudil v Bhutáne“

Na kus reči s Jozefom Banášom a jeho hosťom Rasťom Piškom

Vo sne som sa zobudil v Bhutáne

Nežná revolúcia očami psychológa

Na kus reči s Jozefom Banášom a jeho hosťom Rasťom Piškom

Autorská beseda so spisovateľkou Katarínou Kopcsányi

Eleonóra Mészáros: El – Camino - Cesta svätého Jakuba

Tvorivá dielňa – Kreatívne leto v knižnici

Rozprávka pod platanmi

Letný podvečer pod platanmi

Letné čítanie pod platanmi

Návšteva partnerskej knižnice v našom meste - 2019

Divadlo Csavar: Súťaž hlúpych – maďarská ľudová rozprávka

Divadlo Clipperton: Zbojník Rumcajs

Babylon armád 2 (Boje medzi Hronom a Váhom, február - apríl 1945)

Beseda so Štúrovským spisovateľom Petrom Forgácsom

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou Janou Bodnárovou

Literárny večer so spisovateľom Jozefom Banášom

Literárny večer s Jozefom Banášom

Ako môže rodič pomôcť v rozvoji dieťaťa postihnuté autizmom?

Noc s Andersenom v knižnici

Pető Csilla: Tanec duše na Camine

Deň poézie

Apríl – Mesiac matky zeme v Štúrove

Donáška kníh do domu

Návšteva partnerskej knižnice v našom meste - 2019

Spolupráca Mestskej knižnice v Bruntáli a Mestskej knižnice v Štúrove sa začala v roku 2014. Po tomto roku sa návštevy spojené s výmenou odborných skúseností uskutočnili každý rok. Tento rok , v druhý júnový víkend, navštívili mesto Štúrovo knihovníčky z bruntálskej knižnice v sprievode mladých čitateľov.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz sme čakali našich hostí s bohatým programom. V piatok po príchode účastníkov pozdravila zástupkyňa primátora, Dominika Blaháková, a po srdečnom privítaní im odovzdala darčeky. Po ubytovaní nasledoval obed, a poobede sme navštívili Mestské múzeum v Štúrove, kde vedúci múzea Július Juhász oboznámil našich hostí s históriou mesta. Poobede sme sa vybrali na prechádzku po meste, kde sa návštevníci oboznámili s historickými pamiatkami. K večernému programu sa pridali aj Štúrovské deti. Nakoľko väčšinu našich hostí tvorili deti, po kultúrnej prechádzke sme pokračovali s programom v Ostrihome. Navštívili sme interaktívnu výstavu minerálov a pravekých bytostí organizácie Geoda, kde sme sa naučili veľa zaujímavostí a popri tom sme hľadali zlato, vyrábali sme šperky a vykopávali sme fosílie. Vyrobené a nájdené predmety sme mali možnosť zobrať so sebou domov. Večer sme ukončili s pizza party.

Sobotňajší deň pre našich hostí sa začal návštevou Baziliky v Ostrihome, kde nás sprievodkyňa oboznámila s históriou tejto pamätihodnosti. Do Ostrihomu sme cestovali so Štúrovským vláčikom, čomu sa deti veľmi tešili. Najprv sme vyšli po schodoch do kupoly, ktorá nám nahradila rannú rozcvičku. Veľkou výzvou bolo zdolanie 400 schodov, ale úžasný výhľad nám to vynahradil. Sobotňajšie dopoludnie sme ukončili prehliadkou mesta Ostrihom a Štúrovo opäť pomocou vláčiku.

Popoludnie sme strávili v aquaparku Vadaš, čomu sa naši hostia veľmi tešili. Najzaujímavejším momentom dňa bola večerné opekanie , kde mali deti možnosť lepšie sa spoznať. Po programe, ktorý trval až do neskorého večera sa Bruntálskym a Štúrovským deťom bolo ťažké rozlúčiť, keďže tieto dve nezabudnuteľné dni strávili spolu.

Tento víkend nebol iba o výletoch, ale aj o výmene odborných skúseností medzi knihovníčkami a vytvárali sa aj priateľstvá. V nedeľu ráno naši hostia unavene, ale šťastne vstupovali do autobusu dúfajúc, že sa čoskoro znova stretneme.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou mesta Štúrovo.

×

opensoft project, 2018