Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Svet v mojom srdci

Svet v mojom srdci

Predstavenie knihy v maďarskom jazyku a rozprávanie o zážitkoch z Kuby

Spisovateľka Bokor Klára

Dňa 29. novembra 2023 streda o 17:30

Každého záujemcu srdečne vítame! Miesto: Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

×

opensoft project, 2018