Projekty

Združenie Rákócziho

Nadácia Kölcsey Ferenc

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín

Fond na podporu umenia

Nadácia Bethlen Gábor
po slovensky magyarul
Knižničný fond
Novinky v knižničnom fonde
Aktuality
Predstavujeme sa
Oddelenie spracovania
Dospelé oddelenie
Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie pre deti a mládeže
Poplatky
Kolektív
Periodiká
Fotoalbum
Otváracia doba
Projekty
Naši sponzori
Kontakt
facebook

Poplatky

Zápisné
Dospelí 6.00 Eur
Deti a mládež do 15 rokov 2.00 Eur
Dôchodcovia, invalidní dôchodcovia 3.00 Eur
Študenti denného štúdia stredných a vysokých škôl 3.50 Eur
Čestní členovia (významní sponzori a darcovia) 0.00 Eur
Jednorazové (platné 1 deň) poskytnutie služieb osobe, ktorá nie je registrovaným používateľom 0.50 Eur

Upomienky
Upozornenie na omeškanie e-mailom alebo SMS správou (po uplynutí 35 dní odo dňa výpožičky) 0.00 Eur
Poplatok za omeškanie alebo predĺženie za 1 kus knihy (po uplynutí 45 dní odo dňa výpožičky) 0.10 Eur
I. písomná upomienka (po uplynutí 55 dní odo dňa výpožičky) 1.50 Eur
II. upomienka e-mailom alebo SMS správou (po uplynutí 70 dní odo dňa výpožičky) 2.50 Eur
Riaditeľská upomienka listom (po uplynutí 85 dní odo dňa výpožičky) 6.00 Eur
Čitateľ Odd. pre deti a mládež, ktorý chodí s triedou, môže mať požičané knihy na 60 dní 0.00 Eur

IT služby
Zabezpečenie prístupu na internet bez poplatku pre členov knižnice 0.00 Eur
Tlačenie informácií z internetu na papier (za 1 stranu) 0.10 Eur

Iné služby
Vystavenie nového preukazu pri strate 1.00 Eur
Za stratu knihy: beletria a detská lit.-trhová cena + 5 Eur 5.00 Eur
Za stratu knihy: odborná literatúra-trhová cena + 13 Eur 13.00 Eur
Žiadanka medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) ( za kus ) 4.00 Eur
Kopírovanie (za 1 stranu) 0.10 Eur
Za poškodenie etikety čiarového kódu knihy (za kus) 1.00 Eur

Naši sponzori

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Pigagro, s.r.o.

Elektro Demar Plus s.r.o

Monarflex s.r.o., Štúrovo

Kristián Szabó, Štúrovo

I.T. Concordia s.r.o.

Z motors s.r.o.

JUDr. Elena Szabóová

Mészáros Eleonóra

VIKTÓRIA - CA s.r.o.

Cranium Computer s.r.o.

Protex Štúrovo, s.r.o.

Ligeti Pékség

SPEED LINE, s.r.o., Štúrovo
OpenSoft Project, 2007-2011