Projekty

Združenie Rákócziho

Nadácia Kölcsey Ferenc

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín

Fond na podporu umenia

Nadácia Bethlen Gábor
po slovensky magyarul
Knižničný fond
Novinky v knižničnom fonde
Aktuality
Predstavujeme sa
Oddelenie spracovania
Dospelé oddelenie
Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie pre deti a mládeže
Poplatky
Kolektív
Periodiká
Fotoalbum
Otváracia doba
Projekty
Naši sponzori
Kontakt
facebook

Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie odbornej literatúry

Časť knižnice tvorí náučné oddelenie a študovňa. Čitatelia tu môžu nájsť bohatý výber odbornej literatúry členenej podľa zásad Medzinárodného desatinného triedenia. (MDT).
Knihy sú k dispozícií v slovenskom, maďarskom a vo svetových jazykoch. Časť kníh sa požičiava, niektoré sú k dispozícií iba prezenčne v priestoroch knižnice. V študovni je prístup k dennej tlači a časopisom.
Poskytuje informácie v oblasti práva – údaje zo Zbierky zákonov. Ďalej sa poskytuje zapožičanie regionálnych kníh a časopisov vydávaných Obecnými a Mestskými úradmi, ktoré poskytujú informácie týkajúce sa tohto regiónu. Výpožičná doba na tomto oddelení je jeden mesiac.

Knižničný fond oddelenia sa delí na:
 • encyklopédie,
 • odbornú literatúru,
 • populárno - náučná literatúru,
 • periodiká,
 • denníky.
Oddelenie poskytuje:

Bibliograficko - informačné a konzultačné služby:

 • konzultácie pri vyhľadávaní literatúry,
 • faktografické informácie,
 • informácie z elektronických databáz,

  Medziknižničnú informačnú službu:

 • vypožičanie literatúry alebo kópie článkov z iných knižníc,
 • rezervovanie literatúry.

  Reprografické služby:

 • kopírovanie dokumentov z fondu oddelenia.
 • Naši sponzori

  Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

  Pigagro, s.r.o.

  Elektro Demar Plus s.r.o

  Monarflex s.r.o., Štúrovo

  Kristián Szabó, Štúrovo

  I.T. Concordia s.r.o.

  Z motors s.r.o.

  JUDr. Elena Szabóová

  Mészáros Eleonóra

  VIKTÓRIA - CA s.r.o.

  Cranium Computer s.r.o.

  Protex Štúrovo, s.r.o.

  Ligeti Pékség

  SPEED LINE, s.r.o., Štúrovo
  OpenSoft Project, 2007-2011