Projekty

Združenie Rákócziho

Nadácia Kölcsey Ferenc

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín

Fond na podporu umenia

Nadácia Bethlen Gábor
po slovensky magyarul
Knižničný fond
Novinky v knižničnom fonde
Aktuality
Predstavujeme sa
Oddelenie spracovania
Dospelé oddelenie
Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie pre deti a mládeže
Poplatky
Kolektív
Periodiká
Fotoalbum
Otváracia doba
Projekty
Naši sponzori
Kontakt
facebook

Dospelé oddelenie
Oddelenie beletrie

Navštevujú všetky kategórie čitateľov nad 15 rokov. Na oddelení je beletria v slovenskom, českom a maďarskom jazyku. Z celkového fondu knižnice tvorí beletria približne 40%. Oddelenie ponúka záujemcom umeleckú literatúru uloženú na policiach vo voľnom výbere. Knihy sú uložené abecedne podľa priezviska autora.

Z celého fondu sú vyčlenené oblasti a to:
  • poézia,
  • povinné čítanie,
  • vedecko-fantastická literatúra,
  • dobrodružno-detektívna literatúra,
  • romány pre ženy,
  • novinky.
Oddelenie poskytuje:

Absenčné výpožičky – požičiava dokumenty mimo knižnice, domov a to 5 kníh, 10 brožúr, 10 časopisov na jeden mesiac.

Rezervovanie dokumentov – dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať, po jeho vrátení knihovníčka používateľovi oznámi (mail, sms), že dokument je k dispozícii.

Konzultačné služby – základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách a oddeleniach knižnice.

Realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí – na základe požiadaviek škôl, organizácií a spolkov a plánov spolupráce.
Naši sponzori

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Pigagro, s.r.o.

Elektro Demar Plus s.r.o

Monarflex s.r.o., Štúrovo

Kristián Szabó, Štúrovo

I.T. Concordia s.r.o.

Z motors s.r.o.

JUDr. Elena Szabóová

Mészáros Eleonóra

VIKTÓRIA - CA s.r.o.

Cranium Computer s.r.o.

Protex Štúrovo, s.r.o.

Ligeti Pékség

SPEED LINE, s.r.o., Štúrovo
OpenSoft Project, 2007-2011