Projekty

Združenie Rákócziho

Nadácia Kölcsey Ferenc

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín

Fond na podporu umenia

Nadácia Bethlen Gábor
po slovensky magyarul
Knižničný fond
Novinky v knižničnom fonde
Aktuality
Predstavujeme sa
Oddelenie spracovania
Dospelé oddelenie
Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie pre deti a mládeže
Poplatky
Kolektív
Periodiká
Fotoalbum
Otváracia doba
Projekty
Naši sponzori
Kontakt
facebook

Oddelenie spracovania
Mestská knižnica získava fond kníh kúpou alebo darom. Nákup prebieha v kníhkupectvách, od distribútorov resp. elektronickou formou na základe ponúk. Výber uskutočnia pracovníčky jednotlivých oddelení knižnice.

Spracovanie knižného fondu prebieha podľa platnej MDT (Medzinárodného desatinného triedenia) v elektronickej forme v programe OpenLibrary. Zakúpené dokumenty sa označujú pečiatkou knižnice, prírastkovým číslom, a znakom podľa MDT. Oddelenie ďalej zabezpečuje revízie a vyraďovanie zastaranej alebo poškodenej literatúry.

Na základe žiadosti čitateľov prebieha aj zápis. Podmienkou využívania služby Mestskej knižnice je registrácia čitateľa a platný čitateľský preukaz. Čitateľský preukaz sa vystavuje používateľovi na základe predloženia občianskeho preukazu a po vyplnení prihlášky. Podpísaním prihlášky používateľ knižnice sa zaväzuje dodržiavať výpožičný poriadok. Preukaz je neprenosný a jeho platnosť je potrebné obnoviť každý rok.

Čitateľ je povinný oznámiť zmenu priezviska, bydliska, občianskeho preukazu a stratu alebo zničenie čitateľského preukazu. Členstvo v knižnici zaniká odhlásením, neobnovením členstva po uplynutí 1 roka a nezaplatením členského poplatku, hrubým alebo systematickým porušovaním výpožičného poriadku.
Naši sponzori

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Pigagro, s.r.o.

Elektro Demar Plus s.r.o

Monarflex s.r.o., Štúrovo

Kristián Szabó, Štúrovo

I.T. Concordia s.r.o.

Z motors s.r.o.

JUDr. Elena Szabóová

Mészáros Eleonóra

VIKTÓRIA - CA s.r.o.

Cranium Computer s.r.o.

Protex Štúrovo, s.r.o.

Ligeti Pékség

SPEED LINE, s.r.o., Štúrovo
OpenSoft Project, 2007-2011