Projekty

Združenie Rákócziho

Nadácia Kölcsey Ferenc

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín

Fond na podporu umenia

Nadácia Bethlen Gábor
po slovensky magyarul
Knižničný fond
Novinky v knižničnom fonde
Aktuality
Predstavujeme sa
Oddelenie spracovania
Dospelé oddelenie
Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie pre deti a mládeže
Poplatky
Kolektív
Periodiká
Fotoalbum
Otváracia doba
Projekty
Naši sponzori
Kontakt
facebook

Predstavujeme sa
Mestská knižnica bola založená v roku 1953. Základný fond tvorilo 1800 zväzkov. Pôsobila ako všeobecná, osvetová národnostná knižnica. Oddelenia boli umiestnené spolu v priestoroch dnešnej galérie.

Po reorganizovaní r. 1960 knižnica patrila pod okresnú knižnicu v Nových Zámkoch. V osemdesiatych rokoch po rekonštrukcii budovy vedľa kina sa knižnica rozdelila na dve časti, Oddelenie pre dospelých a odbornej literatúry zostala v pôvodných priestoroch a Oddelenie pre deti a mládež sa presťahovala do budovy dnešnej Základnej umeleckej škola Ferenca Liszta na ulici Sv. Štefana. V roku 1989 sa knižnica premiestnila do budovy na Námestí Sv. Imricha, kde pôsobí až do dnešnej doby.

Osamostatnenie knižnice nastalo po r. 1991. Zastaraný fond sa v roku 1993 vyradilo a zostalo 35 825 zväzkov v jazyku slovenskom a maďarskom. Knižnicu t. č. navštevovalo 1630 čitateľov.

V priebehu svojej histórie sa z malej knižnice postupne rozšírila až do dnešnej podoby. V dnešných časoch knižnicu tvorí 51 110 knižničných jednotiek a 26 rôznych novín a časopisov.

Knižnica má 5 odborne kvalifikovaných pracovníkov.

Nachádzajú sa tu nasledovné oddelenia:
  • Oddelenie doplňovania a spracovania knižničného fondu
  • Oddelenie pre deti a mládež
  • Oddelenie beletrie
  • Oddelenie odbornej literatúry
Naši sponzori

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Pigagro, s.r.o.

Elektro Demar Plus s.r.o

Monarflex s.r.o., Štúrovo

Kristián Szabó, Štúrovo

I.T. Concordia s.r.o.

Z motors s.r.o.

JUDr. Elena Szabóová

Mészáros Eleonóra

VIKTÓRIA - CA s.r.o.

Cranium Computer s.r.o.

Protex Štúrovo, s.r.o.

Ligeti Pékség

SPEED LINE, s.r.o., Štúrovo
OpenSoft Project, 2007-2011