Projekty

Združenie Rákócziho

Nadácia Kölcsey Ferenc

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín

Fond na podporu umenia

Nadácia Bethlen Gábor
po slovensky magyarul
Knižničný fond
Novinky v knižničnom fonde
Aktuality
Predstavujeme sa
Oddelenie spracovania
Dospelé oddelenie
Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie pre deti a mládeže
Poplatky
Kolektív
Periodiká
Fotoalbum
Otváracia doba
Projekty
2017
2016
2015
2014
2013
Naši sponzori
Kontakt
facebook

Projekty
Združenie Rákócziho 2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017 v programe „Za zrozumiteľné Južné Slovensko”. Predmet žiadosti: Umiestnenie dvojjazyčných tabúľ v Mestskej knižnici v Štúrove.
Projekt podporený so sumou 250,00 Eur

Nadácia Kölcsey Ferenc 2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2017 prostredníctvom Ostrihomskej knižnice „Helischer József Városi Könyvtár“ – Nákup kníh
Názov projektu: Darovanie kníh pre knižnice v zahraničí
Projekt zatiaľ nie je vyhodnotený

Nadácia Bethlen Gábor 2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017 – Nákup beletrie a odborných publikácií v maďarskom jazyku
Názov projektu: Nákup kníh - v domovine, v materinskom jazyku
Projekt podporený so sumou 1976,22 Eur

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017, Podprogram: 1.2 aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií
Názov projektu: Čítanie ako zážitok pre všetky generácie rok 2017
Projekt podporený so sumou 500,00 Eur

Fond na podporu umenia 2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017, Program 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Názov projektu: Bohatý program – spokojní používateľ knižnice
Projekt podporený so sumou 1500,00 Eur

Fond na podporu umenia 2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017, Program 5.1.3 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Knihy sú našimi živými priateľmi
Projekt podporený so sumou 3000,00 Eur

Nadácia Kölcsey Ferenc 2016
Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2016 prostredníctvom Ostrihomskej knižnice „Helischer József Városi Könyvtár“ – Nákup kníh.
Názov projektu: Darovanie kníh pre knižnice v zahraničí.
Projekt podporený so sumou 100 000 HUF.

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2016
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2016, Podprogram: 1.2 aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií.
Názov projektu: Čítanie ako zážitok pre všetky generácie.
Projekt podporený so sumou 700,00 Eur.

Fond na podporu umenia 2016
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2016, Program 6.1.2
Podujatia a vzdelávacie aktivity.
Názov projektu: Knižnica ako vzdelávacie a kultúrne stredisko
Projekt podporený so sumou 1500,00 Eur.

Fond na podporu umenia 2016
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2016, Program 6.1.3 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Kniha ako zdroj vedomostí a zážitkov
Projekt podporený so sumou 3000,00 Eur.

Nadácia Bethlen Gábor 2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015 – Nákup beletrie a odborných publikácií v maďarskom jazyku.
Názov projektu: Čítanie je základom vedomostí a získania zážitkov.
Projekt podporený so sumou 600 000 HUF.

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2015, podprogram: Podpora výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín:
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015.
Názov projektu: Právo na prácu - svet práce, práva a vedomosti. Seminár o pracovnom práve a o trhu práce pre nezamestnaných.
Projekt nebol podporený.

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015 – Beseda so spisovateľom a predstavenia pre deti. Názov projektu: Knižnica – miesto pre kultúru a vzdelanie. Projekt podporený so sumou 650,00 Eur.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015, Program pre knižnice – Prednášky a predstavenia pre deti.
Názov projektu: Spoznaj rozprávky a dejiny s knižnicou.
Projekt podporený so sumou 645,00 Eur.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015, Program pre knižnice – Nákup nových kníh pre všetky vekové kategórie.
Názov projektu: Nové knihy v knižnici – radosť pre čitateľov.
Projekt podporený so sumou 1425,00 Eur.

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2014
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2014 – Prednášky a predstavenie pre deti.
Názov projektu: Radosť z čítania a vzdelávania.
Projekt podporený so sumou 600 Eur.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2014
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2014, Program pre knižnice – Nákup beletrie.
Názov projektu: Aby bolo čítanie každodenným zážitkom.
Projekt podporený so sumou 1000 Eur.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitra 2014
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry v roku 2014 – Podujatia pre deti.
Názov projektu: Spoznaj svet s knižnicou.
Projekt podporený so sumou 200 Eur.

Nadácia Bethlen Gábor 2014
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2014 – Prednášky pre dospelých.
Názov projektu: Rozhovory v knižnici.
Projekt nebol podporený.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2013, Program pre knižnice – Nákup odborných publikácií. Názov projektu: Spoznaj svet s knihami.
Projekt podporený so sumou 800 Eur.

Nadácia Bethlen Gábor
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2013 – Nákup beletrie a odborných publikácií. Názov projektu: Aby bolo čítanie každodenným zážitkom.
Projekt podporený so sumou 500 000 HUF.

Úrad vlády Slovenskej republiky
Kultúra národnostných menšín 2013
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2013 – Prednášky pre deti na rôzne témy, ktoré realizuje „Spolok pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera“. Názov projektu: Spoznaj svet s knižnicou. Projekt podporený so sumou 600 Eur.

Nadácia Kölcsey Ferenc:
Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2013 prostredníctvom Ostrihomskej knižnice „Helischer József Városi Könyvtár“ – Nákup kníh. Názov projektu: Darovanie kníh pre knižnice v zahraničí.
Projekt podporený so sumou 80 000 HUF.

Pre menšiny - Nadácia Pro Minoritate, Budapest
Knižný dar v počte 99 kníh prostredníctvom Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín. Knihy od vydavateľstva Osiris.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitra
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry v roku 2013 – Podujatie pre deti pri príležitosti „Marec mesiac knihy“. Názov projektu: Kniha - najlepší priateľ pre celý život.
Projekt nebol podporený.

Nadácia pre národnú kultúru, časť krásna literatúra a šírenie vedomostí
Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2013 v spolupráci s Kultúrnym spolkom Muravidék – Podujatia pre študentov na podporu čítania a kreatívneho písania. Názov projektu: Kreatívne písanie – ako sa premeniť na čitateľa.
Projekt nebol podporený.

Naši sponzori

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Pigagro, s.r.o.

Elektro Demar Plus s.r.o

Monarflex s.r.o., Štúrovo

Kristián Szabó, Štúrovo

I.T. Concordia s.r.o.

Z motors s.r.o.

JUDr. Elena Szabóová

Mészáros Eleonóra

VIKTÓRIA - CA s.r.o.

Cranium Computer s.r.o.

Protex Štúrovo, s.r.o.

Ligeti Pékség

SPEED LINE, s.r.o., Štúrovo
OpenSoft Project, 2007-2011