Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Zoznam kníh zapísaných do evidencie dňa 2018-05-18

Číslo Autor Ďalší autor Názov Podnázov
15364 Timrava, Božena Slančíková Za koho ísť
15376 Bürger, G. A. Münchhausenove veselé dobrodružstvá
15817 Krčméry. Štefan Ty a ja
15837 Bazin, Hervé Šťastní z ostrova skazy
15871 Száva, István A hiúz a napba néz
15894 József Attila összegyűjtött versei
15897 Kalevala
15907 Beckett, Samuel Murphy
15912 Zimre, Péter Az oroszlánsimogató
79051 Black, Holly Clare, Cassandra Bronzový kľúč Magistérium lll.
79052 Black, Holly Clare, Cassandra Medená rukavica Magistérium ll.
79053 Black, Holly Clare, Cassandra Železná skúška Magistérium l.

opensoft project, 2018