Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Oznámenie

Milí čitatelia! Mestská knižnica v Štúrove oznamuje svojim čitateľom, že bude zatvorená z dôvodu odborného podujatia pre knihovníkov dňa 26. septembra 2019.
Tel: 036/7510160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com.

×

opensoft project, 2018