Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Nové knihy na Oddelení pre deti a mládež

Mestská knižnica v Štúrove získala dotáciu od Nadácie Bethlen Gábor a doplnila knižničný fond s novými knihami

×

opensoft project, 2018