po slovensky magyarul
Knižničný fond
Aktuality
Predstavujeme sa
Oddelenie spracúvania
Dospelé oddelenie
Náučné oddelenie a študovňa
Oddelenie pre deti a mládež
Poplatky
Kolektív
Periodiká
Fotoalbum
Otváracia doba
Projekty
Naši sponzori
Kontakt
facebook

Aktuality
Beseda s redaktormi maďarského denníka Új Szó
POZVÁNKA

Dňa 04. mája 2017 štvrtok o 17:30 h.

Beseda s redaktormi maďarského denníka Új Szó

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33

Každého zá ...

Ján Tungli: Vnútorná štruktúra tarotu
POZVÁNKA

Dňa 21. apríla 2017, piatok o 17:30 h

Ján Tungli: Vnútorná štruktúra tarotu, Predstavenie knihy v maďarskom jazyku
Téma prednášky: Skrytá múdrosť tarotových kariet ...

Kovács Ferenc: Študenti v búrke, Predstavenie knihy v maďarskom jazyku
POZVÁNKA

Dňa 10. apríla 2017 pondelok o 14:30 h.

Kovács Ferenc: Študenti v búrke, Predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Miestom prednášky bude Štúrovo, Klub dôchodcov ...

Prednáška s názvom „Za čiernym slnkom po svete"
Dňa 09. marca 2017 Mestská knižnica v Štúrove usporiadala vedecko – popularizačnú prednášku s názvom „Za čiernym slnkom po svete“. Prednášateľom bol RNDr. Vojtech Rušin DrSc., vedecký pracovník Ast ...

Za čiernym slnkom po svete
Mestská knižnica v Štúrove Vás pozýva na

vedecko – popularizačnú prednášku

Za čiernym slnkom po svete

Prednášateľ: RNDr. Rušin Vojtech DrSc., vedúci vedecký pracovník Astro ...

Nové knihy v knižnici - Dospelé oddelenie, beletria
...

Nové knihy v knižnici - Oddelenie pre deti a mládež
...

Nové knihy v knižnici - Náučné oddelenie
...

Dotácia na nákup kníh
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Knižnica získala dotáciu na nákup kníh a doplnila fond s nasledovnými
publikáciami:

Nové knihy na Oddelení pre dospelých

Dotácia na nákup kníh - Oddelenie pre náučnú literatúru
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Knižnica získala dotáciu na nákup kníh a doplnila fond s nasledovnými
publikáciami:

Nové knihy na Oddelení pre náučnú litera ...

Dotácia na nákup kníh - Oddelenie pre deti a mládež
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Knižnica získala dotáciu na nákup kníh a doplnila fond s nasledovnými
publikáciami:

Nové knihy na Oddelení pre deti a mládež ...

Dotácia na nákup kníh - Oddelenie pre dospelých
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Knižnica získala dotáciu na nákup kníh a doplnila fond s nasledovnými
publikáciami:

Nové knihy na Oddelení pre dospelých
< ...

Poďme do Betlehema
Dňa 02. decembra 2016 Mestskú knižnicu v Štúrove navštívilo Rozprávkové divadlo z Rožňavy. Predstavenie malo názov: Poďme do Betlehema – betlehemská bábková hra. Podujatie bolo realizované s finančnou ...

Zimná rozprávka
Dňa 01. decembra 2016 Mestskú knižnicu v Štúrove navštívilo Divadlo Svetielko z Nitry. Predstavenie malo názov: Zimná rozprávka - Bábkové hudobno - interaktívne pásmo. Bábkové predstavenie z verejných ...

Schäffer Erzsébet
Dňa 27. októbra 2016 Mestskú knižnicu v Štúrove navštívila Schäffer Erzsébet, maďarská novinárka, spisovateľka, publicistka, nositeľka Pulitzerovej a Prima Primissima ceny. Prednáška mala názov: Naučm ...

Tvorivá dielňa pre starých rodičov a pre ich vnúčatá
Projekt: Knižnica ako vzdelávacie a kultúrne stredisko

Tvorivá dielňa pre starých rodičov a pre ich vnúčatá z Materskej školy na Bartókovej ulici počas mesiaca október, „Mesiac úcty k starš ...

Beseda s autorom kníh pre deti a mládež Romanom Bratom
Projekt: Knižnica ako vzdelávacie a kultúrne stredisko

Beseda s obľúbeným autorom kníh pre deti a mládež Romanom Bratom pre žiakov dňa 06. októbra 2016 v priestoroch Základnej školy v Štúro ...

Écsi Gyöngyi: Voda života a smrti
Projekt: Čítanie ako zážitok pre všetky generácie Écsi Gyöngyi: Voda života a smrti, bábkové predstavenie dňa 30. septembra 2016, v piatok o 10:00 h. na deň ľudovej rozprávky v organizácii Mestskej k ...

On-line katalóg kníh
Oznam

Vážení čitatelia!

Za účelom skvalitnenia služieb od 1. 5. 2016 bola pridaná na internetovú stránku
Mestskej knižnice v Štúrove - www.msksturovo.sk – on-line katalóg kníh. ...

Donáška kníh do domu
Mestská knižnica v Štúrove s podporou samosprávy mesta Štúrovo od 1. mája 2016 ponúka pre občanov novú službu – donášku kníh domov, čitateľom zo Štúrova.

Novú službu môžu využívať imobilní ob ...

OpenSoft Project, 2007-2011